ictation

ictation, wereldwijd expert in ICT-projecten

In het (inter)nationale bedrijfsleven komen fusies, integraties en separaties regelmatig voor. Deze veranderingen zijn van invloed op zowel de structuur als de cultuur van een organisatie.

Zo dient de ICT-omgeving aangepast te worden op de nieuwe bedrijfssamenstelling, terwijl tegelijkertijd rekening gehouden moet worden met een enorme tijdsdruk en menselijke emoties. En dan moet ook nog de bedrijfs-continu´teit gewaarborgd worden. Een lastige opgave? Niet met ictation! ictation is gespecialiseerd in het uitvoeren van binnen- en buitenlandse ICT-projecten in complexe situaties.

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van deskundige ICT-professionals die ook ˙w project, uiteraard binnen de deadline, tot een goed einde brengen. Technieken, mensen en culturen worden hierbij op een vakkundige manier op elkaar afgestemd.